آدرس:

دفتر مرکزی:

خیابان ولیعصر، بین فاطمی و مطهری، نبش خیابان نوروزی، پ۱۹۶۵، طبقه اول

فروشگاه حافظ:

خیابان حافظ، نرسیده به میدان حسن آباد، قبل از زیر گذر، سمت چپ، ساختمان ۹۵

تلفن: ۴۹۹۴ ۶۶۷۴ (۰۲۱)